Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015Σύλλογος Επιστημόνων ΕλαφονήσουΤρίτη, 26 Μαΐου 2015Πρόσκληση σε

Τακτική Γενική ΣυνέλευσηΣαββάτο 6 Ιουνίου 2015 στις 17:00
Γραφεία Συλλόγου Ελαφονησιωτών “Ο Φιλόπατρις”,
Αγχιάλου 115 Πειραιάς


Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έκθεση πεπραγμένων του Προεδρείου του Δ.Σ. για την περίοδο της θητείας του (το 2014)

2. Έκθεση του ταμία για το 2014

3. Έκθεση πεπραγμένων των Υπευθύνων Επιστημονικών Τομέων (Μελών Δ.Σ.) για το 2014

4. Έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου

5. Έκθεση πεπραγμένων των Επιτροπών :
Α. Επιτροπή Διάδοσης της Παράδοσης, της Λαογραφίας και του Πολιτισμού της Ελαφονήσου,
Β. Επιτροπή Γυναικών Σ.Ε.Ε.

6. Συνδρομές, εισφορές, εγγραφές νέων μελών, στοιχεία επικοινωνίας με επιστήμονες - Φοιτητές και λοιπά μέλη προς εγγραφή

7. Βελτίωση των επικοινωνιακών μέσων του Σ.Ε.Ε., αξιοποίηση όλων των μελών

8. Προγραμματισμός Έργου 2015

9. Αλλαγή Προεδρείου στο Δ.Σ.

10. Λοιπά θέματα (Προτάσεις Δ.Σ., Επιτροπών, Εποπτικού Συμβουλίου κ.α.)


Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Σχετικά

Από το Blogger.